Тулеужанова Маулем Тайтулеуқызы
Тулеужанова Маулем Тайтулеуқызы

«Цифровые системы коммутации», «Сети передачи данных», «Цифровые сети связи», «Учебно- профессиональная практика» пәндерінің оқытушысы.

Категориясыжоғары

Біліміжоғары, 1985 жылы Алматы   энергетика және байланыс инститын бітірген.
Факультет
і – «Автоматтық электробайланыс».

1985
жылдан бастап АБК жұмыс істейді.  

 

сертификаты