«Ақпарат кімді көбірек болса, сол әлемді билейді» деген қағидалы сөз бұдан 200 жыл бұрын айтылып кетсе де қазіргі кезде өте мағынасын жоғалтпаған .

Бұл көрсетілген сөз қазіргі зақпаратты технология дамыған заманда өз мағынасын тереңдете түскендей. Оптикалық-электрондық жабдықтар – бұл қазіргі заманғы электробайланыстың түрлеі:  сымды телефондар, факсимильды аппараттар,  компьютерлік желілерге арналған сымды және радиомодемдер және тағы басқалар. Телекоммуникация қашықтан ақпарат берудің техникалық құралы болып табылады.  Осы мамандық бойынша техник білімін алғандар, аналогты, сандық және оптикалық жүйелер арқылы ақпарат берудің маманы болып шығады.  

Қазіргі заман ақпараттық  қоғам заманы болып табылады. Каналдарды және тракттарды тұтынудың қазіргі кезде бірнеше факторы бар. Біріншіден, интернет жүйесіне қосылу темпінің өсуі, ақпараттардың электронды жүйесі әр адамға жеткілікті болуы.

Екіншіден, мультимедия және видооконфренец байланысқа бағытталған әртүрлі интернет жүйсінің дамуы. Осыған байланысты сандық тракттар мен байланыс каналдарын оптикалық-талшықты жүйсенің сұранысына әкеліп соғады. 

Оптикалық-талшық қазіргі кезде ақпарат жүйесіндегі  қашықтан тарату бойынша ең қажетті орта болып табылады.

Бұл мамандықтың нысаны, оптикалық арналар мен жазбаша және байланыстың түрлі ақпаратын тарату, сигналдар, технологиялық орталықтар болып табылады. Түлектер әртүрлі байланыс  компаниялары мен сол салаға байланысты жеке фирмаларда жұмыс істей алады.