Уақытша төтенше жағдайларға байланысты ҚАУ жанындағы Алматы байланыс колледжі қашықтықтан оқыту түріне ауысты. 
    Қашықтықтан білім беру - бұл қашықтықта оқыту. Шын мәнінде - бұл онлайн режимінде күндізгі оқу. Қашықтықтан оқыту кезінде білім алушылар ақпараттың барлық 100% көлемін оқиды. Барлық үдеріс Интернет арқылы коммуникацияларда құрылған. Қашықтықтан оқыту - бұл білім беру үдерісінде үздік дәстүрлі және инновациялық әдістерді қолдана отырып, оқытудың күндізгі және сырттай формаларына негізделген компьютерлік және телекоммуникациялық технологияларға негізделген білім қабылдау түрі.
    Қашықтықтан оқыту технологиясын енгізу біздің колледжімізге білім беру қызметтерінің спектрін кеңейтуге, заманауи талаптарға сәйкес оқытудың дәстүрлі түрлерін жетілдіруге мүмкіндік береді.
Колледждегі ҚОТ режимінде оқыту Moodle жүйесінде жүргізіледі. 
    Moodle - бұл оқытушылардың онлайн-курстарын құру үшін арнайы әзірленген сайттың мазмұнын басқару жүйесі (Content Management System CMS). Мұндай е-learning жүйелері оқытуды басқару жүйелері (Learning Management Systems - LMS) немесе виртуалды білім беру ортасы (Virtual Learning Environments - VLE) деп аталады. Moodle - бұл жеке онлайн курстарды, сондай-ақ білім беру веб-сайттарын әзірлеу үшін құралдық орта. Жобаның негізіне әлеуметтік конструктивизм теориясы және оны оқыту үшін пайдалану жатады. Бұл бағдарламалық кешен өзінің функционалдық мүмкіндіктері, игеру қарапайымдылығы және пайдалану ыңғайлылығы бойынша пайдаланушылардың электрондық оқыту жүйелеріне қойылатын талаптардың көпшілігін қанағаттандырады.